Bên hành lang Quốc hội sáng 27/10, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam Nghiêm Vũ Khải (đại biểu TP.Hải Phòng) cho biết, khi công bố về “nước mắm asen”, Hội tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) không báo cáo, xin ý kiến Liêp Hiệp hội mà chỉ gửi giấy mời tới cá nhân ông Khải.

Tuy nhiên, khi đó, ông Khải đang đi công tác nên có nói lại Phó Tổng Thư ký Vinastas về việc không thể có mặt cũng như lưu ý bên Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng, khi công bố thông tin mang tính chất liên quan đến người tiêu dùng, quyền lợi của người sản xuất thì phải theo thẩm quyền, theo quy định của pháp luật.

Ông Nghiêm Vũ Khải khẳng định đã dặn Phó Tổng thư ký Vinastas rằng, đây là vấn đề hệ trọng nên phải bảo đảm tính khoa học, chính xác và khách quan, “nếu không thì phiền đấy”.

 

 

Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam Nghiêm Vũ Khải

 

Với những khía cạnh đã được làm rõ về vi phạm của Vinastas trong việc công bố thông tin gây hoang mang, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật cho biết, Vusta sẽ tham gia một số hoạt động của đoàn giám sát kiểm tra. Hiện nay, bộ phận thường trực của Vusta đang có biện pháp để chỉnh đốn, nhất là việc phải tham gia vào hoạt động của cơ quan nhà nước theo yêu cầu, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng. Đây là trách nhiệm của Liên hiệp hội vì Vinastas là một thành viên.

Ông Nghiêm Vũ Khải cũng xác nhận, Vusta phải rút kinh nghiệm sau vụ việc của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng này.

Với Liên hiệp hội, Thủ tướng đã phê duyệt điều lệ cụ thể nhưng đối với các hội thành viên của Vusta như Vinastas thì điều lệ hoạt động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt. Ông Khải cũng giải thích, như thế là không có quan hệ cấp trên – cấp dưới trực tiếp giữa Vusta và Vinastas.

“Các hội có quyền của họ theo điều lệ do Bộ Nội vụ phê duyệt. Còn dưới góc độ của Liên hiệp hội - tổ chức tập hợp các hội thành viên nên tới đây cũng phải có phương pháp phối hợp trong hoạt động của Liên hiệp hội với các hội thành viên” – ông Khải nói.

Về nghi vấn động cơ của Vinastas khi thực hiện việc công bố thông tin nước mắm asen, ông Khải xác nhận hiện đã ghi nhận ý kiến của dư luận, của các Đại biểu Quốc hội bình luận rằng có sự không khách quan, hướng đến chuyện làm tổn hại các nhà sản xuất nước nắm truyền thống nhưng ông Khải cũng phân trần, cá nhân ông chưa có điều kiện nghiên cứu. Vì vậy, Phó Chủ tịch Vusta cho rằng cần chờ kết quả kiểm tra, giám sát mới kết luận được.

Đối với việc đình chỉ hoạt động của Vinastas, ông Khải lưu ý phân biệt biện pháp đình chỉ tạm thời và đình chỉ vĩnh viễn rồi nhấn mạnh “phải căn cứ vào quy định của pháp luật và mức độ vi phạm của Vinastas để quyết định biện pháp xử lý”.

Theo ông Khải, hiện tại, hướng xử lý với Hội tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng nên đặt ở mức độ tạm thời đình chỉ để kiểm điểm, kiểm tra, đánh giá trách nhiệm, thậm chí xử lý theo quy định của pháp luật. Còn, việc tồn tại của một tổ chức để bảo vệ người tiêu dùng là cần thiết.

“Chúng ta có thể chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hiện có vì bản chất của Hội như thế là cần thiết. Còn một vài cá nhân vi phạm thì xử lý, chứ không vậy mà xóa sổ một tổ chức có ý nghĩa như vậy với xã hội” – ông Khải nói.

P.Thảo